Deze zijn afhankelijk van uw situatie. Factoren die hierin meespelen zijn o.a. het aantal medewerkers, het aantal gewerkte uren en het ziekteverzuim. Onze regiomanager wil u hierover graag informeren om tot een speciaal op u afgestemd tarief te komen.

Flexteam Nederland is werkzaam in elke branche en kan door zijn database terugvallen op maar liefst 15.000 ervaren en vakbekwame werknemers voor alle sectoren. Wilt u het zeker weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Uit ervaring is gebleken dat de EU-werknemers ingeleend van Flexteam Nederland redelijk snel integreren in uw bedrijf. Door gebruik te maken van EU-werknemers verhoogd u de productie binnen uw bedrijf met minimaal 10%, dit doordat EU-werknemers gewent zijn om hard te werken en een hoge productie te leveren.

U kunt bij Flexteam Nederland gebruik maken van onze g-rekening. Dit houdt in dat u een vooraf afgesproken percentage van de factuursom stort op onze g-rekening. Deze rekening kan alleen gebruikt worden voor BTW betalingen en Loonheffingen. Dit is de beste manier om u te wapenen tegen de Wet Keten Aansprakelijkheid, iedere accountant/fiscalist zal dit beamen.

Wekelijks op maandag geeft u aan Flexteam Nederland de gewerkte uren door van de voorgaande week. U krijgt van Flexteam Nederland een inlogcode waarmee u op het beschermde gedeelte van de website van Flexteam Nederland kunt inloggen. Op dit afgeschermde gedeelte dat alleen door u te zien is vindt u een lijst met de werknemers die uw bedrijf ingeleend heeft van Flexteam Nederland. Hier vult u de gewerkte uren in en na invulling verstuurd u deze per mail naar Flexteam nederland. Mocht u niet beschikken over de vaardigheden van het internet gebruik dan kunt u natuurlijk ook altijd de urenlijsten op de ouderwetse manier doorfaxen.

Na ontvangst van de gewerkte urenlijsten ontvangt u van Flexteam nederland een factuur.

Nee, u kunt tijdens of na beindiging van de samenwerking met Flexteam Nederland de werknemers tot 1 jaar na einde werkzaamheden niet direct noch indirect voor u werkzaamheden laten uitvoeren.

Vaak kunnen de arbeidskrachten snel (één tot enkele dagen) beginnen. Dit is mede afhankelijk van de functie en de bijbehorende eisen. Voor alle functies kunnen wij u een goede indicatie geven hoe lang de werving en selectie gaat duren.

De mensen mogen hier voor onbeperkte tijd blijven.
Verlof gaat altijd in overleg met u als opdrachtgever. Flexteam Nederland laat u dit op tijd weten en zorgt in overleg met u voor een goede vervanging, indien nodig.

Naast hun moedertaal spreekt en verstaat een groot deel van de arbeidskrachten Duits en/of Engels. Daarnaast is er een sterk groeiend aantal mensen dat Nederlands begrijpt en spreekt.
Binnen een groep arbeidskrachten zijn er altijd minimaal twee mensen die als aanspreekpunt fungeren.
Daarnaast hebben wij medewerkers in dienst, die zowel de Poolse, als de Nederlandse taal machtig zijn. Zij zullen bij de introductie op uw bedrijf aanwezig zijn. Hierbij kunnen eventuele communicatieproblemen direct ondervangen worden.

Nee meestal niet omdat Flexteam Nederland haar medewerkers streng selecteert. Hun grote algemene ontwikkeling, motivatie en vakkennis zorgen ervoor dat de meesten snel aan de slag kunnen.

Jawel, maar niet voor u. Flexteam Nederland kent de wereld van regels en regelingen in Nederland en de vaderlanden van onze uitzendkrachten bijzonder goed, onder meer omdat we vestigingen hebben in Nederland én in Polen, Hongarije en Roemenie

In principe is Flexteam Nederland is van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot en met 17:00 uur te bereiken op het telefoonnummer +31 85 022 09 14. Voor dringende zaken of calamiteiten zijn onze accountmanagers (Pools en Nederlands sprekend) echter 24 uur per dag aanwezig op mobiele telefoonnummers.