Werknemers

Als je voor Flexteam Nederland kiest, dan kies je voor geld verdienen.
Maar ook voor een menswaardig bestaan, goed werk, goede huisvesting, veilig vervoer en een goede begeleiding.

Wij hanteren het motto:
“Wij zijn goed voor onze werknemers,
dan zijn onze werknemers goed voor onze opdrachtgevers”.

CAO / ziektekosten:
Onze werknemers worden verloond conform geldende CAO van de inlener.
Flexteam Nederland heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten voor al haar werknemers.
Deze collectieve zorgverzekering is afgesloten bij Holland zorg. Boven het basispakket zijn hierin ook tandartskosten meeverzekerd.

Salaris:
Alle werknemers die werkzaam zijn bij Flexteam Nederland ontvangen een salaris conform CAO van de inlener, hetgeen gelijk is aan of hoger is dan het wettelijk minimum loon. Onze werknemers ontvangen het salaris 4 wekelijks op een door hun opgegeven bank- of girorekening.

Huisvesting:
Flexteam Nederland biedt al haar werknemers normale huisvesting, van luxe bungalows tot woningen door heel Nederland.

Vervoer:
Het vervoer van en naar het werk heeft ook onze aandacht. Flexteam Nederland stelt voor haar werknemers auto’s of fietsen ter beschikking, afhankelijk hoe groot de afstand woon-werk is
Ons wagenpark bestaat uit 80 auto’s.

Pensioen:
Alle uitzendkrachten die 26 weken voor ons hebben gewerkt worden aangemeld bij STIPP, Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. De pensioenregeling van STIPP is verplicht voor iedereen die werkt in de branche voor personeelsdiensten.
STIPP kent twee pensioensregelingen; de Basisregeling en de Plusregeling. De arbeidsovereenkomst bepaalt aan welke regeling een uitzendkracht deel neemt. Een uitzendkracht begint dus met de opbouw van pensioen als hij of zij 26 weken gewerkt heeft. Gedurende 52 werkweken blijft een uitzendkracht deelnemen aan de Basisregeling. Blijft hij of zij hierna nog werken als uitzendkracht dan gaat de Basisregeling over in een Plusregeling. De standaardleeftijd om met pensioen te gaan bij STIPP is 67 jaar. Uitzendkrachten ontvangen jaarlijks een overzicht van hun opgebouwde pensioen.