Certificering

Door te kiezen voor Flexteam Nederland, kiest u voor zekerheid. Zekerheid vooraf zodat u achteraf nooit voor verrassingen staat.

Om u deze zekerheid te kunnen garanderen werkt Flexteam Nederland via vast omlijnde procedures en processen. Dit biedt zowel uw organisatie, uw medewerkers als ook onze eigen medewerkers duidelijkheid.

Ondanks deze solide basis, blijft u volgens het Nederlandse rechtssysteem als opdrachtgever of inlener verantwoordelijk voor het feit dat Flexteam Nederland haar financiƫle verplichtingen richting belastingdienst (loonheffingen) nakomt. Om dit risico voor u te beperken, kunt u periodiek verklaringen van de belastingdienst inzien waaruit blijkt dat Flexteam Nederland aan deze financiƫle verplichtingen heeft voldaan.

Om echter gevrijwaard te zijn van dit risico, adviseert Flexteam Nederland u om een percentage van de factuursom op onze g-rekening over te maken.

Afdrachten
In deze rubriek vindt u documenten waaruit blijkt dat Flexteam Nederland haar loonheffingen op correcte wijze afdraagt aan de Belastingdienst.
Document belastingdienst Flexteam Nederland B.V.
KVK register Flexteam Nederland B.V.